Икономика

Разнообразна дейност планира ОИЦ във Велико Търново

През новата година Областният информационен център във Велико Търново планира минимум 13 информационни събития. Ще провежда консултации – на място и в офиса на ОИЦ, по телефон и имейл. Ще има участия и ще популяризира други събития, инициативи, проекти.

Ще продължи да изготвя седмични бюлетини, справки и становища. Част от дейността му пак ще са и контролните  проверки на процедури на Местни инициативни групи (МИГ) от област Велико Търново.

От 2021 г., във връзка с разширените функции на ОИЦ, експерти от ОИЦ – Велико Търново ще се включат като членове в Звеното за медиация и Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие  на Северен централен район.