Икономика

Разминаване между търсене и предлагане на работна ръка в региона отчитат специалистите

Спад на безработицата през май отчете днес пред журналисти Обрешко Нечев – ръководител на Бюрото по труда във Велико Търново. Регистрираните на трудовата борса в общините Велико Търново, Елена и Златарица през изминалия месец са общо 2 144 души. От тях в най-голямата община неангажираните са били 1 405, а равнището на безработицата – 3.3 процента. Като цяло за трите общини то е по-ниско от стойностите за страната и региона, сочат данните от 4.5 процента.

Близо 56 процента от общо регистрираните безработни са жени, а младежите без работа до 29-годишна възраст са 13.4 процента. Около 40 процента от общо регистрираните през май са на възраст над 50 години. За едно работно място и през изминалия месец са се конкурирали трима безработни.

715 са свободните работни места на трудовата борса във Велико Търново през май. От тях 500 са на първичния трудов пазар, а 200 по програми за заетост, където изискванията при включване на определени целеви групи са строги. Има разминаване между търсене и предлагане на работна ръка. Липсват подходящи регистрирани на борсата безработни, които да заемат свободните позиции, коментира Обрешко Нечев.