Здравеопазване

Раждаемостта през 2019-а в област Велико Търново е намаляла

Коефициентът на раждаемост за 2019 година в област Велико Търново е 7.4 на 1000 души население – при 1743 живородени, а за страната – 8.8 на 1000 души население, или с 1.4 по-нисък от средния за България. Момчетата са 843, а момичетата – 900. Сравнени с данните за живородените през 2018-а, които са 1901, се наблюдава намаление с 158 живородени деца.

След увеличението през 2009 година и във Великотърновска област, както и в страната коефициентът на общата раждаемост през 2017-а и 2018-а запазва сравнително трайни стойности, а за миналата година намалява, като в сравнение с 2017 г. (8.7‰) е намален с 1.3 ‰. Броят на живородените момчета – 900, е с 58 по-голям от този на живородените момичета – 843. По-благоприятната възрастова структура на населението в градовете и относително по-големият брой родилни контингенти определят и по- високата раждаемост на населението в тях, сочи анализът на Регионалната здравна инспекция в старата столица.

Броят на абортите през 2019 г. в област Велико Търново е 632 или с 90 аборта по-малко в сравнение с 2018-а, сочат още цифрите в здравно-демографския документ. Това не влияе съществено на показателя, но за периода се наблюдава спад на общия брой на абортите в областта. Тези по желание са 522. Най-висока е раждаемостта в община Стражица, следвана от общините Свищов и Велико Търново, а най-ниска – в община Златарица и Горна Оряховица.