Икономика

Работодатели, които освобождават персонал, могат да съдействат при регистрация в бюрата по труда

Агенцията по заетостта се обръща към работодателите, които вземат решение за освобождаване на своя персонал. Апелът на институцията е чрез доброволното съдействие на бизнеса да се улесни преходът на освободените кадри от трудова заетост към безработица. За тях ще е много полезно при напускането им, освен документите за освобождаване, работодателят да ги подпомогне, като им предостави:

Информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и Държавна агенция „Електронно управление”, в които могат да получат информация и  да подадат  съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и/или получаване на обезщетения за безработица от НОИ, и/или

Формуляр за попълване на хартиен носител на Заявление-декларация за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ като безработно търсещо работа лице, и/или

Формуляр на Заявление за изплащане на обезщетение при безработица;

Възможностите на работодателите да подпомогнат своите вече бивши кадри са подробно разписани в публикувания на сайта на Агенцията по заетостта Вариант за РАБОТОДАТЕЛИ – съдействие за регистрация на освободен персонал.

Съдействието от страна на бизнеса ще подпомогне и насърчи освободените лица да се регистрират дистанционно и да ползват правата си за търсене на работа и/или получаване на обезщетения за безработица, без да излагат на риск своето здраве и това на близките си с присъствени и продължителни посещения на офисите на бюрата по труда.

Дори частично оказаната подкрепа чрез някое от предложените варианти и стъпки за съдействие е безспорен показател за социална отговорност на работодател към неговите работници и служители. Тази съпричастност и социална солидарност придобива още по-голяма значимост в условията на настоящата тежка обстановка.

Повече и конкретна информация за начините и формите за заявяване на регистрация в бюрата по труда и получаване на обезщетения може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Лесни стъпки за регистрация в бюрото по труда” и „Предлагащи работа”.