Икономика

Работодатели изплащат 229 029 лева след намесата на Инспекцията по труда

229 029 лева е размерът на изплатените трудови възнаграждения през деветмесечието в региона след намесата на Областната инспекция по труда във Велико Търново. Констатираната от контролните органи сума за периода е била на обща стойност 264 665 лева, коментира инж. Невена Стефанова – директор на Инспекцията.

От януари до септември включително са извършени 252 последващи проверки във фирми и предприятия за осъществяване на контрол по изпълнение на задължителни предписания за спазване на трудовото законодателство. Направени са и 136 проверки по постъпили сигнали от граждани и организации. Констатираните нарушения са общо 2 840. Най-много от тях са по трудовите правоотношения – 1 727. Те са свързани с неспазване на работното време, отпуските, предоставянето на документи. Следват ги свързаните с организацията и управлението на дейността по здравословни и безопасни условия на труд нарушения – 717 броя.

48 работодатели – регистрирани земеделски стопани, са получили през деветмесечието 2 415 регистрирани образци на еднодневни трудови договори от Инспекцията по труда във Велико Търново, информира ръководителят й инж. Невена Стефанова. Тя уточни, че проверките не са установили незаконосъобразно наемане на работа на непълнолетни, а издадените разрешителни са 109.