Икономика

Работодатели заявиха 100 работни места за хора с трайни увреждания

      Хора с трайни увреждания могат да бъдат наети на работа в общински администрации, общински предприятия или в реалния сектор по проекти от Оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси”. Те се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Агенцията по заетостта вече набира заявки от работодатели, сподели Обрешко Нечев – директор на Бюрото по труда във Велико Търново. Той обясни, че за половин месец от старта са заявени за разкриване около 100 работни места. 65 процента от тях са на Общините – Велико Търново, Елена и Златарица.

Наетите ще получават трудови възнаграждения на минималния осигурителен праг за съответната длъжност. Предвидената заетост е две години. Изискването е хората с трайни увреждания да са с над 50 процента инвалидизация, приоритетно ще се наемат желаещи с повече от 75 процента инвалидност.