Социални дейности

Работна среща и коледуване се проведоха в Церова кория

ЦРДМ  „Отвори очи” в Церова кория  проведе работна  среща с уредниците от клубовете на населените места в Общината, този четвъртък. Събитието инициираха Благовеста Факирова и Ваня Ананиева, които запознаха уредниците с предстоящи мероприятия, акценти и планиране на спортни, игрови и тематични срещи, които може да бъдат заложени в методическата им работа както  с децата и младежите, така и с  техните родители. Продължават съвместните дейности с партньорите от ОД „Полиция”, пожарникарите от ПСБЗН, Съюза на пивоварите в България, уточниха още организаторите.

В рамките на срещата  презентация и открит урок за коледните празници представиха децата от ОУ „П. Р. Славейков”, които подредиха трапеза, изработиха сурвакници, коледни играчки и наричаха по коледарски.

„Взаимодействието на институциите и екипната работа – кметство, училище, читалище и клубове – са основата на работещият модел  в малкото населено място”, коментира Даниела Конакчиева от кметството в Церова кория.