Образование

Първо място и поощрителна награда за Гимназията по туризъм в Международен екофорум

Приключи Международният екологичен форум “СРЕБЪРНА 2019”, посветен на Световния ден на околната среда – 5 юни, който се провежда за XXVIII-и път. Организатори са МОН, Националният дворец на децата, РУО-Силистра, Община Силистра, ОДК-Силистра и РИОСВ – Русе. Целта на форума е да предизвика и подкрепи учениците към разработване на екологични проекти и за активно включване в практически инициативи от областта на екологията и опазване на околната среда, за съхраняване на биологичното разнообразие и уникалност на планетата Земя. Тематичните направления за проектите бяха – Защитени  природни  обекти; Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите и мерки за тяхното опазване; Битови и промишлени отпадъци – екологични проблеми, съхранение и преработка; Енергийни източници – видове: екологични проблеми, възможности и перспективи за развитие на алтернативни енергийни източници; Човекът и неговата жизнена среда; Биологично разнообразие – състояние и опазване. Ученици от 5 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към екологията, живата и нежива природа, с принос за нейното изучаване и опазване, можеха да участват индивидуално и екипно. До финалния етап „Защита на проект“ във втора възрастова група VIII-XII клас бяха допуснати 16 разработки от България и една от Румъния. Финалният етап протича в два дни. През първия, журиращите интервюират екипите на подредените от тях щандове. Във втория етап учениците презентират и отговарят на въпроси на жури и публика.

Гимназията по туризъм участва в престижния форум с два проекта. „Фитонциди – растежни хормони?“ е на клуб „Силивряк“ . Целта на разработката е изследване действието на фитонцидите като растежни хормони и прилагане при отглеждане на биопродукти за предотвратяване насищането на почвата, водата, въздуха с вредни вещества,  съдържащи се в торовете. Проектът бе защитен от Камелия Лесичкова, Никол Кулова, и Тереза Герджикова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Ръководител на екоклуб „Силивряк“ е учителят по биология и здравно образование Албена Иванова.

„Естествените репеленти“ е проектът на учебната компания Boyar dreams. Идеята на младите предприемачи е в детски градини и училища, междублокови пространства и алеи в паркове да се засадят естествени репеленти. Като резултат очакват децата да се научат да засаждат растения и да се грижат за тях чрез метода „учене чрез правене“;  екологично образование чрез триединството деца-училище-родители, намаляване замърсяването на почвата и ароматна красота. Разработката по социално предприемачество бе защитена от Християна Вангелова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, Диамира Кирилова и Красимира Георгиева от Хв клас, специалност „Туристическа анимация“.  Ръководител на Boyar dreams е инж. Славка Проданова.

Задълбочените знания, професионално аранжираните щандове, атрактивните презентации и аргументираните отговори на учениците от екоклуб „Силивряк“ и учебната компания Boyar dreams донесоха  първо място и поощрителна награда за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.