Образование

Първо място за Гимназията по туризъм в национален конкурс

Международният ученически екофорум „Сребърна 2021“ ще се проведе на 4 и 5 юни в Силистра. Организатори са Регионалното управление на образованието /РУО/ в Силистра, Националният дворец на децата и Обединеният детски комплекс в Силистра в партньорство с РИОСВ в Русе, фондацията „Еврика“, Съюза за защита на природата в България и община Силистра.

Вече са известни победителите в литературния конкурс и в конкурса за рисунка, които са част от екофорума. Глобалната тема на надпреварата за стихотворение, разказ и есе е „Планетата Земя – безценен дар“. Участвали са 180 ученици, разделени в три възрастови групи – I – IV клас; V – VІІ клас; VІІІ – ХІI клас.

В журито, оценило творбите, са участвали филолози, старши учители в ОДК, Силистра.

Първото място за разказ във възрастова група  VІІІ – ХІІ клас е за Христина Георгиева от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Тя е ученичка от IXа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. Разказът й „Завещаната цветна градина“ запознава читателите с имената,  и народните, и латинските, на често срещани цветя в домашната градинка. . Това е поредното й отличие от национален конкурс. И за това състезание тя е подготвена от инж. Славка Проданова.

Интересна е статистиката за този литературен конкурс – Гимназията по туризъм е заемала всички призови места. През 2019 година, Камелия Лесичкова и Елисавета Петрова, вече ученички в XIклас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, са класирани на второ и трето място. Пак през същата година, проектът „Естествените репеленти“ на учебната компания Boyar dreams бе на първо място в международната надпревара за ученически проекти.