Образование

Първо място в международен конкурс спечели студент от ВТУ

Студент от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ спечели конкурса за есе в Международния студентски конкурс „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето”, който се проведе под патронажа на министъра на културата Боил Банов.

Есето на Диляна Тончева, бакалавър по специалност „Журналистика“, е класирано на първо място от получените близо 40 творби на студенти и докторанти от България, Украйна, Молдова, Франция и Холандия.

Второто място е за есето на Румен Скрински, докторант към катедра „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Две творби са класирани на трето място  – на Илия Димитров, магистър на Филологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и на Марина Николова, студент от Украйна, магистър в специалност „История“ на МДПУ „Б. Хмелницки“ – гр. Мелитопол.

Организатори на Международния студентски конкурс са Национален музей „Васил Левски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Васил Левски”, която осигурява и наградите на отличените. Те ще бъдат връчени на специална церемония. Работите на студентите ще бъдат публикувани в сборник. В него, освен отличените работи, ще бъдат включени всички класирани есета до десето място.

Разработките са оценени от жури в състав проф. д.ф.н. Любка Липчева–Пранджева, проф. д.ф.н. Николай Чернокожев, доц. д-р Владимир Донев, Борислав Петранов и Дора Чаушева, директор на Националния музей „Васил Левски“ в Карлово.