Образование

Първи семестър без такса за новите студенти предлага ВТУ за редица специалности

Великотърновският университет съобщава, че кандидатите, които се запишат за редовни студенти в първи курс за учебната 2019-2020 г. в една от посочените по-долу специалности, ще бъдат освободени от таксата  за обучение през първия семестър, която варира между 250 и 380 лв.

Професионални направления и специалности за ранно записване и освобождаване от заплащане на първата такса, са Педагогика на обучението по…, История и археология, Философия, Религия и теология, Науки за земята.

 

Великотърновският университет предлага на своите многобройни кандидат-студенти следните възможности:

Избор на специалност и форма на обучение (редовна, задочна) от списъка в Приложение 1 и записване в първи курс за учебната 2019-2020 г.

Запазване на място в една любима специалност от списъка в Приложение 1 с гаранции от университета за по-късно записване.

От първата възможност могат да се възползват всички кандидати, които имат диплома за средно образование, издадена от 2008 г. насам, или които са положили успешно кандидатстудентски изпит през 2019 г., валиден за специалността, и отговарят на условията за прием. За графика на кандидатстудентските изпити вж. Приложение 2.

Кандидатите могат да се запишат в Кандидатстудентското бюро  в ректората на университета, което работи всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. При записване се внасят съответните такси за обработка на документите и за обучение и се представят следните документи  (вж. Приложение 3).

Запазването на място в една любима специалност става с подаване на заявление, лична карта и внасяне на такса за обработка на документите от 40,00 лв. Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 1 юли 2019 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 40,00 лв. не се възстановява.

Подаването на заявления за запазване на място става всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. в Кандидатстудентското бюро в ректората на университета или в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и реклама, които се намират в цялата страна.

От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, на които им предстои завършване на средното образование през 2019 г. или които са завършили средно образование преди 2008 г. и към момента на запазване на мястото не са положили успешно необходимия кандидатстудентски изпит.

Записванията и запазването на място ще продължат до попълване на обявените места. Всеки ден информацията за оставащите свободни места ще се обновява на сайта на университета www.uni-vt.bg  и на  Кандидатстудентското бюро http://priemunivt.bg

Обявените бройки за ранно записване или запазване на място са само част от капацитета на университета за прием на студенти за учебната 2019-2020 г.  Изчерпателна информация за специалностите, които предлага университетът, за изискванията за прием и начин на балообразуване можете да намерите на горните два адреса.