Образование

Първи национален конкурс „Иноватори в образованието” организира МОН

„За учителите, които вдъхновяват” е темата на конкурса. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите.

Право да номинират имат  всички методически обединения, учителски клубове,  общински администрации, неправителствени организации, социални и работодателски партньори, читалища, спортни клубове, инициативни и ученически комитети, поясни началникът на РУО инж. Розалия Личева.

Конкурсът има три кръга – ученически, областен и национален. Ще се проведе в три категории. Първата е за учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително и чрез промяна на училищната среда.   Втората категория е насочена към учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили  по-удовлетворени и успешни. Третата категория е за номинации на директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.

Регионалното управление на образованието ще има право от област Велико Търново да номинира по двама кандидати  от трите категории, уточни инж. Личева.

Отличените иновации ще бъдат публикувани в „Годишник на иноваторите в образованието“. Победителите ще сформират Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит. Наградите от конкурса ще бъдат връчени в началото на 2020 година на Втория национален форум за иновации в българското образование, каза началникът на РУО.

 

 

 

 

Снимка – Pixabay