Икономика

Първия търновски ИТ-клъстър замислят дигитални експерти

Замислената организация цели да спомогне за утвърждаването на Велико Търново и региона, като привлекателно място за стартиране и развитие на ИТ бизнес. Частното начинание си поставя амбицията да направи района по-атрактивен за всички, които искат се развиват в областта на информационните технологии, да помага на местните бизнеси, администрация и академичната общност, за извличане на максимални ползи от цифровите технологии. То би могло да съдейства на своите членове да търсят и намират пазари у нас и зад граница, да наемат квалифицирани служители, да участват в европейски програми, да насърчи комуникацията и взаимопомощта между хората, образователните институции, местната и държавна власт и бизнесите, свързани с ИТ индустрията в региона. Наред с това, ще популяризира възможностите за развитие в областта на ИТ сред младите хора в региона.

Негови членове се предвижда да бъдат фирми, неправителствени организации и физически лица, заинтересовани от развитието на дигиталния бранш в региона. Една от основните разлики на този бъдещ клъстър от сега съществуващия Клуб на програмиста е бюджетът. Той ще се формира на принципа, на който съществуват повечето юридически лица в неправителствения сектор – от членски внос, участие в проекти и дарения.

Идеята, която може да насърчи създаването на бизнес с висока добавена стойност и собствени технологии и продукти вече получава формална подкрепа от местните ИТ- експерти. Няколко фирми вече са заявили своето желание да бъдат част от проекта, а в идните дни предстои и първа среща по темата.

Снимка: Pixabay