Образование

Първите млади репортери на ОУ „П. Р. Славейков” получиха сертификати

Първите млади репортери на ОУ „П. Р. Славейков” във Велико Търново получиха сертификати за успешно завършен курс на обучение. 15 ученици от V и VI клас на основното училище са посещавали заниманията на Медиен клуб „Наблюдател” с ръководител Златина Димитрова.  Той е създаден по програмата за заниманията по интереси на учениците на Министерството на образованието и науката.

През цялата учебна година два пъти седмично децата са участвали в заниманията на клуба, чиято основна цел е повишаване на нивото на медийна грамотност и култура на подрастващите. Те са се запознали с основните видове медии и различните жанрове в журналистиката. Научили са се да пишат новини и сами да откриват интересни теми за творчество. В процеса на обучение сами са правили училищни радиопредавания и са отразявали различни събития от живота на училището. Създаден е и училищен блог, където младите репортери споделят свои статии, анкети, фотографии и видеоматериали.

В рамките на клуба децата са придобили знания и умения, благодарение на които могат сами да се ориентират в огромния поток от информация в медийния свят.  Научили са какво е фалшива новина и как могат да я разпознаят, какви са особеностите на социалните мрежи и основните правила за безопасност, които трябва да спазват в интернет пространството.

Особено полезни и вълнуващи за децата са били срещите с журналисти от местни медии, и гостуванията в редакции.

Обучението на учениците от ОУ „П. Р. Славейков” е завършило с представяне на най-добрите репортажи, създадени през учебната година от членовете на Медиен клуб „Наблюдетел”,  и връчване на сертификати.