Община

Първа копка за цялостно обновяване на инфраструктурата в кв. „Света гора“ бе поставена днес

Първа копка по проект на Община Велико Търново „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“, чрез общи мерки в трансграничния регион“, бе направена днес на официална церемония в ж.к. „Света гора“, на която присъства зам. кметът проф. Георги Камарашев и директорът на Дирекция „Строителство и устройство на територията“ в общината инж. Динко Кечев.

Дейностите, заложени в него, предвиждат цялостно преасфалтиране и обновяване на тротоарната настилка на улиците „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“ и „Сливница“, както и изграждане на две мостови съоръжения  – в пътния участък под крепостта „Царевец“ и между ул. „Ксилифорска“ от новото премостване на река „Янтра“ до главен път Русе- Велико Търново. Към момента се извършват и дейностите по реконструкция на основните водопроводи и канализация в кв. „Света гора“. Очаква се всички ремонтни дейности да приключат през декември 2024 г. А инж. Динко Кечев уточни, че още в началото на новата година двата моста ще бъдат готови.

Припомняме, че общата стойност на проекта е 6 млн. 629 хил. и 687 евро. От тях 5 млн. 820 хил. и 847 евро са финансиране по програмата за Трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-A Румъния – България – 2014-2020”, а 1 млн. 930 хил. са собствен принос.

 

Пламена Димова