Образование

Публикувани са резултатите от националното външно оценяване след VII клас

Резултатите от националните външни оценявания по български език и литература и по математика са публикувани на сайта на просветното министерство и могат да се проверят на адрес priem.mon.bg. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит. Учениците в присъствието на родител могат да се запознаят с писмените си работи на 8 юни от 9,00 до 17,30 часа в сградата на Регионалното управление на образованието , която е на адрес Велико Търново, ул. „Арх.  Георги Козаров” 1.

От 13 юни седмокласниците ще могат да получат служебните си бележки с резултатите от НВО от училищата, в които се обучават. От 20 юни до 26 юни се подават документи за прием в профилираните и професионалните гимназии в страната, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените, средните училища и профилираните гимназии. Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училищата-гнезда. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

Балообразуването за отделните училища е различно и се формира от резултатите от изпитите по български език и литература и по математика и от приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование по предмети, определени от съответните училища. Списъците с приетите на първо класиране ще бъдат обявени до 3 юли 2018 г. Записването на учениците в новите им училища или подаване на заявления за участие във второ класиране е в периода 4-6 юли 2018 г., съобщават от Министерството на образованието и науката.