Коментари Любопитно

Психолог: Съвременните деца нямат детство

Голяма част от нас се сещат за безгрижните детски дни с доза носталгия. Сега младежите нямат същото време за  игри и забавление. Престоя в училище е почти целодневен, а учебните програмите стават все по-трудни и пълни с голямо количество информация, която трябва да бъде усвоена за кратък период от време. Това лишава днешните деца от пълноценно детство, коментира за Общинското психологът Петя Радославова. Тя обясни, че големите очаквания на някои родителите създават допълнително натоварване. „Те карат децата да посещават частни уроци, различни видове спорт или танци без да зачитат мнението им. В многодетните семейства често се прехвърля част от родителските отговорности на по-големите деца, които полагат грижа за по-малките и извършват дейности неприсъщи за възрастта им, като по този начин порастват преждевременно“,  сподели Радославова.

Голяма част от проблемите на децата са свързани с липса на внимание от страна на родителите. Липсва качествена комуникация. Често малчуганите биват оставяни сами заради натоварените графици на майките и бащите, които разчитат на учителите да свършат част от задачите им, свързани с възпитанието на децата. „Това се усеща още от стъпването на ученика в школото. Има деца без елементарни навици. На тях никога не са им налагани ограничения и не са запознати с  училищните правила. За сметка на това и родители, и деца знаят правата си, които бранят дори с цената на доброто възпитание“, добави Петя Радославова.

Най-трудните периоди за децата се явяват постъпването в училище, началото на пубертета и първите любовни трепети.  Първи клас е един от големите преходи в живота на децата. Първата очевидна причина е, че първолакът трябва рязко да измени много от досегашните си стереотипи и едновременно да усвои нови, доста по-сложни форми на интелектуална активност и социално поведение, при това в напълно непозната обстановка. Има разлики между нормите за поведение у дома, в детската градина и в училище, а адаптацията към новата среда е продължителен процес.“ Той е по-труден при малчуганите, които не са посещавали детска градина и при децата билингви. Първите не са приучени на поведение в група. Вторите не могат ясно да изразят себе си чрез слова, тъй като българския език за тях не е майчин“, разказа Радославова.  Системата обаче не прави разлика и към всички деца са поставени еднакви изисквания. „Това е предизвикателство за педагозите,  които трябва да наваксат пропуснатото и да спазят учебната програма. От друга страна е възможно и да създаде комплекси за малоценност у децата, които не са отговорни за начина, по които са отгледани. Те само търпят последствията“, разясни Радославова.

При по-големите се наблюдава незаинтересованост и апатия. „Най-често това са деца, в чиито семейства образованието не се възприема като ценност. Тук ролята на учителя още по-голяма, защото освен да предаде знание той трябва и да събуди уважение“, допълни психологът

Според нея следващият проблем на подрастващите е свързан с първите любовни трепети и разочарования. По-чувствителните младежи се затварят в себе си след отхвърляне, а темата за връзките  е все още табу в семействата. Много родители пропускат разговорите за интимните взаимоотношения. Така децата са принудени да черпят информация от други източници. Това крие рискове, защото в интернет пространството се разпространява всякаква информация, която може да създаде нездравословна представа за връзките.

 

Диана Колева