Политика

Проф. Любомира Попова участва в конференция „Науката среща парламентите и регионите”

Областният управител проф. д- р Любомира Попова участва в конференция на тема „Науката среща парламентите и регионите“, която се организира от Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на ЕС и Технически университет – Габрово.
Събитието бе открито от кмета на община Габрово Таня Христова. „Трябва да направим връзката между науката и регионите наистина здрава, защото двете страни са ангажирани към гражданите да създадат условия за работа и живот на всички заедно“, каза тя.
Проф. Попова направи презентация на икономическите и географските показатели на Северен централен район, като председател на регионалния съвет за развитие на СЦР. „Въз основа на дефинираната визия за интелигентна специализация са изведени следните стратегически цели за развитието на СЦР: повишаване на конкурентоспособността чрез ефективно използване на наличните природни, човешки, научни, образователни и предприемачески ресурси, развитие на сектори с конкурентни предимства и на сектори, осигуряващи ключови, подкрепящи технологии за растеж на бизнеса, осигуряване на качествени нови работни места, повишени доходи и възможности за по-добър стандарт на живот и пълноценна реализация”, каза тя.
По време на форума бе обсъдена и необходимостта от осъществяването на ефективно партньорство между науката и регионите като фактор за интелигентна специализация.
Проф. Райчо Иларионов, ректор на ТУ – Габрово, приветства гостите и представи ролята на габровския университет за развитието на града.
Участници във форума са представители на местните власти от градовете в Северен централен район като Габрово, Дряново, Трявна, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, както и от София, Плевен и Ловеч, областният управител на Велико Търново, представители на Медицински университет – Плевен, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ , УАСГ – София, ТУ – Габрово, на БАН, Фондация за приложни изследвания и комуникации и Фонда на фондовете. Специални гост-лектори на събитието са Елиза Джеруси и Джон Едуардс от Съвместния изследователски център – Севиля.