Денят

Проф. Любомира Попова бе на работно посещение в Брюксел

Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в двудневно работно посещение в Централата на Европейската комисия в Брюксел. Срещата бе организирана от Представителството на Европейската комисия в България и в нея участваха областни и заместник областни управители от цялата страна.
Дебатите включваха представянето на пет сценария за бъдещето на Европейския съюз. По време на срещите беше обсъдена общата земеделска политика след 2020 г. Дискутирани бяха и темите за регионалното развитие и кохезионната политика в периода 2021 – 2027 година.
В програмата бе включено и посещение на Европейската комисия, по време на което бяха изнесени презентации за институцията и функционирането ѝ, за процеса на взимане на решения в ЕС, както и за различни европейски политики.