Образование

Проф. Жан Клод Калюби с лекция за развитието и прилагането на приобщаващото образование в различните образователни системи

Среща с професор Жан Клод Калюби за развитието и прилагането на приобщаващото образование в различни образователни системи, в това число и в българската, организира Педагогическият факултет на ВТУ на 20 май, петък , от 11 часа в 321 аудитория на вуза.

Проф. Калюби е научен директор на Института за интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие в Университета на Квебек в Шербрук, Канада. Професорът е Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет за неговия принос и експертиза за професионалната подготовка на докторанти и на преподаватели от Педагогическия факултет.