Образование Община

Проф. д-р Любомира Попова посрещна в кабинета си ученици от Старата столица

Областният управител проф. д-р Любомира Попова днес посрещна в кабинета си ученици от Старата столица. Шестокласниците от ОУ „Димитър Благоев“ посетиха администрацията по повод празника на училището и предстоящия Ден на народните будители.
По време на разговора учениците имаха  възможността да научат повече за дейността на областния управител и ръководената от него администрация. В приятелски разговор те придобиха по-голяма представа за структурата на Областна администрация – Велико Търново и основните казуси, по които работят нейните служители. Въпросите им бяха свързани с териториалното делене на областта, с правомощията на областния управител, със структурата и дейността на
администрацията.
„Областният управител се занимава с документи и трябва да ги чете внимателно и да ги подписва“, споделиха децата. Директорът на училището Надя Владимирова каза, че подобни срещи са много полезни за децата, защото им помагат в часовете по гражданското образование.