Община

Проф. Георги Камарашев: „Община Велико Търново е против кариерите в Балван и Русаля! БСП отново насажда страх!

БСП отново насажда страх и провокира напрежение. Община Велико Търново напълно подкрепя отрицателните становища на жителите на селата Балван и Русаля за кариерите за добив на строителни материали.

Въпреки ограничените правомощия, с които разполагаме по процедурите на министерствата на икономиката и на енергетиката, ние сме сезирали Регионалната инспекция за околната среда и водите /РИОСВ/ и Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ и сме внесли отрицателното мнение на жителите на двете села. Това заяви зам.-кметът на Общината проф. Георги Камарашев по повод изказване на съветници от групата на БСП, че администрацията неглижира въпроса.

Процедурите са стартирали още през 2011 година. За с. Балван истината е следната – през февруари кметът Недьо Георгиев запозна Община Велико Търново с инвестиционното предложение. Той проведе среща с кмета на общината Даниел Панов. Приложена бе подписката на местните жители. Сезирани са компетентните органи – РИОСВ и РЗИ и са внесени отрицателните становище и подписката. Очакваме отговор от екоинспекцията относно необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение.

Що се касае за с. Русаля, сроковете за местността „Чуката“ са изтекли – там инвестиционното намерение няма да бъде реализирано.

Нека изчакаме произнасянето на компетентните органи и съответните министерства, но въпреки ограничените правомощия, с които разполагаме, повтарям – Община Велико Търново е съгласна и ще защити мнението на хората, подчерта проф. Камарашев в отворено писмо до медиите..