Култура Община

Проф. Атанас Семов: Къде другаде, ако не във Велико Търново да се направи Институт за опазване на националната памет

Национална кръгла маса на тема „Велико Търново – историческа и духовна столица на България – правно положение и перспективи“ се проведе вчера в старата столица и беше акцент на честванията за Независимостта.

Акцент на националната дискусия беше емоционалното и брилянтно като изказ слово на чл.-кор. проф. дюн Атанас Семов – съдия в Конституционния съд на България.

Аз категорично подкрепям идеята за вписването на статута на  Велико Търново в Конституцията, защото това културно-историческо богатство  трябва да се опазва с национални усилия, а не голяма част от него да бъде оставено на усилията само на Общината, посочи той.  В типичния си образен стил, той подчерта, че правната норма е важна, но по-важна от всяка норма е мукаетът  – съчетание на можене и воля – можене да направиш нещо и воля наистина да го направиш. Съчетание на чалъм и хатър, на смисъл и мъжество. Затова, когато казвам, че България има потребност Търново да е велико, мисля преди всичко за истинския търновски мукаетлък. За онова съчетание на горд болярски дух, старопрестолна извисеност и възрожденска духовност, с трудолюбие и лично пряко участие, което вие, търновци, сте показали неведнъж, каза проф. Семов. Тъй като силно обичам Велико Търново и смятам, че обич без честност няма, ще го кажа направо. Трета година идеята за Велико Търново като духовна и историческа столица се развива от шепа хора. И все още й  липсват мащабност и порив, допълни проф. Семов и посочи, че дори в официалната интернет платформа на Общината не е изваден на преден план статута, връчен на Велико Търново от Народното събрание.

Да е историческа и духовна столица на България, за Велико Търново няма смисъл да е нито протоколна титла, нито закичено на ревера на и без това изключително красивия град тенекиено отличие, нито изкуствен, поради това евтин повод за гордост. Налице са много предпоставки Велико Търново да стане вторият по важност град в България. Не непременно  по големина, нито на население, нито по икономика. А по своята роля в живота на Родината. Да стане град – мост за добро развитие. На първо място със силна законност. Днес тук се чуха силни и мъдри слова за историята и богатствата на старопрестолния град. И съм убеден, че именно от тук трябва да тръгне възстановяването на същинския конституционализъм. Не само, като се премести седалището на Конституционния съд по модела на редица други държави, а заради изключителния дух на Търновската конституция, която е смятана за най-демократична за своето време в света. На второ място, със силна държавна и общинска подкрепа за образованието и културата.

Къде другаде, ако не във Велико Търново да се направи Институт за опазване на националната памет, Национално училище за традиции, култура и културен туризъм, Факултет за културно-историческото наследство? Къде другаде има по-подходящи хора за всичко това?, попита в емоционалното си изказване проф. Атанас Семов.

Да, конституционна норма и закон могат да допринесат съществено, но не могат да свършат работата, както очевидно не я свърши и решението на Народното събрание. Важната работа могат да я свършат само великотърновци! От това, което чух днес тук, смело правя извод, че това е възможно. И имам огромна потребност да вярвам, че предстои скоро!, заключи той.