Денят

Професионалният стрес – тема на заседанието на Областния съвет по труда

Членовете на Съвета по труда при Областната администрация заседаваха за втори път след неколкогодишно прекъсване на своята дейност. Професионалният стрес и управлението на стреса на работното място е била основната  точка в дневния ред на срещата. Темата е  презентирана пред представители на комитетите и групите по условия на труд от различни предприятия в региона. Лектори са били експерти от КНСБ – Велико Търново и специалисти от Службата по трудова медицина „ДАНИ МЕД СДИ“. „Говорихме за различните ситуации, от които произлиза стресът, до какви заболявания води, какви са неговите емоционални, физически и здравословни проявления. Обяснихме по какъв начин да различаваме, че даден човек е подложен на стрес, методите за справяне и начина, по който стресът се отразява на работния процес”, съобщи областният координатор на КНСБ Иванина Янкова. По думите й  обучението е иновативно и се провежда  за първи път, а идеята е превенция на проблема, за де не се стига до бърнаут.

На заседанието е присъствал и председателят на Стопанска камара – Велико Търново Митко Господинов.  Здравословните и безопасните условия на труд е бил акцентът на неговата лекция