Образование

Професионална техника за Издателския комплекс на НВУ „Васил Левски”

С професионална скоростна размножителна техника разполага вече  Издателският комплекс на Националния военен университет „Васил Левски”. Новата машина е с високи производствени възможности, допълнителен модул за брошури, визитки и рекламни материали.
Техниката ще послужи за издаване на учебна литература, монографични и дисертационни трудове за придобиване на научни степени от академичния състав на Университета, съобщават от висшето училище.

 

Снимка: НВУ