Образование

Професионална паралелка Графичен дизайнер заяви СУ „Емилиян Станев”

Професионална паралелка Графичен дизайнер заяви за учебната 2018/19 година училищното ръководство на „Емилиян Станев”. Планираният прием е в VIII клас. „Паралелката е уникална не само за Велико Търново, но и за областта”, каза директорът Кина Котларска. Обучението ще бъде съчетано с учебна практика в местна печатница. Учениците ще изучават шрифт, предпечатна подготовка, илюстрация и оформление на полиграфическите издания, фотография, видеотехника паралелно с графичен дизайн. Завършилите специалността, ще получават свидетелство за професионална квалификация. Очаква се новата дисциплина да бъде утвърдена от Регионалното управление на образованието.

По традиция в VIII клас гимназията ще има прием в една профилирана паралелка по изобразително изкуство и музика с интензивно изучаване на английски език и прием за трети път в профилираната паралелка за защита на информацията.

142 деца, които подлежат на записване в I клас, живеят по настоящ и постоянен адрес в района на училището. Те са достатъчни, за да се сформират шест паралелки, коментира Котларска.

За учебната 2018/19 година учебното заведение планира прием на 5- и 6-годишни момичета и момчета в  две подготвителни групи.