Поминък

Пропаднали земеделски площи има и от предишни паднали градушки

За последните градушки на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица  и Лясковец земеделските стопани подават заявления в общинските служби по земеделие за извършване на оглед и съставяне на констативни протоколи от постоянно назначените комисии. До момента има подадени заявления и съставени констативни протоколи за пропаднали площи от предишни поражения, сочат анализите на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново. От ечемик те са за 216,800 хектара /ха/; пшеница за 238,230 ха; слънчоглед за 345,300 ха и за царевица за 337,820 ха.

Площите с ечемик за стопанската 2023/2024 година на територията на област Велико Търново са 8391 хектара. Сравнени с предходната стопанска година те са се увеличили  значително – с 1375 ха. Ечемик се отглежда във всички общини на областта. Най много площи с ечемик има в община Свищов – 1930 ха. Пропаднали площи от лоши метеорологични условия са 102,5 ха.  Жътвата на ечемик е започнала във всички общини на област Велико Търново с изключение на община Елена и Златарица поради планинския климат. Ожънати към 12 юни са 3067,5 ха ечемик. Получената продукция е  19650 тона. Средния добив от ечемик за област Велико Търново до момента е 640 килограма от декар. За сравнение добива от ечемик реколта 2023 е бил 595 кг/дка.

Площите с пшеница за стопанската 2023/2024 година на територията на област Велико Търново са 66730 хектара. Сравнени с предходната стопанска година те са се увеличили незначително с 647 ха. Пшеница се отглежда във всички общини на областта. Жътвата на пшеница за област Велико Търново не е започнала. Най много площи с пшеница има в община Павликени – 14977 ха., следвана от общ. Свищов 14162 ха. Пропаднала пшеница от дъждовете има в община Горна Оряховица 114,2 ха. и в общ. Свищов 1439,5 ха . В община Свищов пропадналата пшеница е реколтирана за фураж . Прогнозния добив от пшеница за областта ще е над 600 кг от декар.

Рапицата е на площ от 1397 хектара. Намаляла е с 98 ха. спрямо предходната година. 754,3 ха. рапица е развалена поради сушата . За реколтиране остават 642,7 ха. Жътвата не е започнала.

На територията на област Велико Търново реколта 2024 са засети 40042 хектара слънчоглед. В сравнение с предходната година площите са се увеличили с 455 ха. Слънчоглед се отглежда във всички общини на областта. На първо място по площи със  слънчоглед е общ. Свищов 9678 ха. В община Свищов в следствие на градушка са пропаднали 73,8 ха слънчоглед.

Площите с царевица реколта 2024 са 42204 хектара. Площите с царевица са намалели  в сравнение с предходната година с 6678 ха. В община Свищов в следствие на градушка са пропаднали 74,4 ха царевица. Най много площи с царевица има в община Свищов 11657 ха,  следват Полски Тръмбеш с 8600 и Павликени с 6600 ха.

Други култури, които се отглеждат в областта на по-малки площи са ръж, тритикале и лавандула. Ръж 28 ха и тритикале 549 ха. Лавандулата е на площ от 78,8 хектара , от които 32,9 хектара са млади насаждения.

Извършени са всички агротехнически мероприятия. Площите са наторени. Според условията и нуждите редовно се провеждат растително защитни мероприятия за   предпазване на посевите от болести и неприятели, сочат още анализите на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново.