Образование

„Промотиране на толерантността“ e темата на най-новия проект на Гимназията по туризъм по „Еразъм+”

Разбиране на понятията „толерантност“ и „взаимно разбиране“ на лично и европейско ниво е основната цел, която си поставят партньорите от 5 европейски училища от Германия, Румъния, Полша, Турция и България. Според SWOT анализите, направени предварително от всеки партньор в неговото училище, партньорите са идентифицирали общи нужди, материализирани в написването на това партньорство за толерантност. Резултатите от тези SWOT анализи  показват, че учениците се сблъскват всекидневно със социални отхвърляния, тормоз, натиск от връстници, различно вербално и физическо насилие и агресия. Ето защо, новият проект – „Признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“ на европейската програма „Еразъм+‘‘ цели да повиши  информираността, свързана с многообразието, различните културни идентичности и така да насърчи социалното сближаване.

Ключов модел на партньорството ще бъде използването на модела Пети фактор. Този иновативен метод ще спомогне за повишаване на нивото на съпричастност на подрастващите и то така, че добродетели като толерантност и взаимно разбирателство  да станат част от ежедневието.

20 ученици от всяко партньорско училище на възраст 13-18 години  ще вземат участие в международния обмен. На своите проектни срещи младежите ще изработят заедно аудио речник на толерантността, филм на тема „Как изглежда толерантността през моите очи?, фотоизложба, електронна книга, флашкарти, тематични пъзели, ръчно изработени книгоразделители, календар на проекта.

Чрез дейности като форумния театър на подтиснатите, учениците  ще се запознаят по-добре с това как хората възприемат нетолерантността, ще развият емпатия и ще разберат значението на това да са активни граждани.

В първата работна среща в германския град Етлинген, на която се разпределиха дейностите и задачите на партньорите по проекта взеха участие Валя Пилева, Поля Янкова и Анелия Стайкова, учители от Професионалната гимназия. През март следващата година предстои втора среща по проекта, на която домакин ще бъде търновското училище.