Община Общински съвет

Променят правилата за отглеждане на кучета в Търново по искане на граждани

По искане на Инициативен комитет Великотърновският общински съвет ще разгледа идната седмица промени по Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на община Велико Търново.

„През последните години във Велико Търново се обособи една голяма общност от притежатели на кучета – компаньони. Все повече граждани осиновяват кучета и подхождат отговорно към тяхното отглеждане. Това ни дава увереност, че искането е основателно.” – казва кметът инж. Даниел Панов в предложението си за промени в поднормативния акт.

В Наредбата се създава нова точка, която забранява оставянето на кучета в моторни превозни средства по начин, застрашаващ живота и здравето на животните.

При разходки собствениците вече ще могат да представят и копие от регистрационните документи на кучето и от паспорта му. До сега те трябваше да носят тези документи в оригинал.

По алеите на градските паркове и градини ще е разрешено преминаването с кучета-компаньони само на повод с дължина до 2 метра. В така наречените „кучешки клетки” собствениците са длъжни да осигурят спокойствието на живеещите в близост за времето от 14 ч. до 16 ч. и от 22 ч. до 7 ч.

Ще бъде забранено на малолетни лица да водят на обществени места агресивни кучета, както и едри и гигантски породи. За едра порода в Наредбата се уточнява, че се считат животни с тегло от 25 до 45 кг, а за гигантска порода – над 45 кг.

С изменението на Наредбата се цели синхрон с действащото законодателство, както и постигането на баланс в интерес на гражданите. Промените бяха публикувани за даване на мнения и препоръки от великотърновци, като е постъпило само едно възражение. То е от Христо Момински, който не е съгласен животните да се придвижват през парковете. Възражението е отхвърлено от общинската администрация с мотивите, че предложените промени не противоречат на Закона за ветеринаро-медицинската дейност.

Мария Христова