Прокуратура

Прокурор Емил Денев с награда от главния прокурор

Със заповед № РД-08-1130 от 24.06.2019 г.,  главният прокурор награди прокурор Емил Иванов Денев,  дългогодишен административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново, с отличие „Знак за заслуга“. Наградата бе връчена на  прокурор Денев от административния ръководител-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр.Велико Търново   г-жа Таня Недкова.