Денят Прокуратура

Прокурор Емил Денев се пенсионира с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Емил Денев –заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Поради навършване на пенсионна възраст, Колегията го освободи от заеманата длъжност, считано от 24.04.2023 г.