Прокуратура

Прокурори, следователи и служител от Окръжна прокуратура – Велико Търново наградени от Висш съдебен съвет

Трима прокурори, четирима следователи и един служител от Окръжна прокуратура – Велико Търново са наградени от Висш съдебен съвет с  Грамота и служебна благодарност  за проявен висок професионализъм.

Отличени са прокурорите – Невена Орманджиева, Катерина Лещакова и Мирослав Овчаров, следователите – Людмил Маноилов, Теменужка  Хаджитанева, Стефка Иванова и Пламен Дачев и съдебния администратор  Мая Йорданова.

Високата признателност е за работата им като лектори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура.“, за компетентност при осъществяването й  и приноса им за отличаването на ВСС със специалната награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа /европейска награда за иновативни практики, допринасящи  за ефективността и качеството на правосъдието/.

Окръжна прокуратура – Велико Търново е от първите прокуратури, които  активно се включиха в осъществяване на образователната програма на ВСС още  при пилотното й стартиране през 2014 година и последователно четири  учебни години участваха в провеждането й.

През първия учебен срок на тази учебна година прокурорите и следователите се срещнаха с ученици  VIII и IX клас в „СУ „Ем. Станев“. Пламен Дачев – следовател в ОСлО във ВТОП участва съвместно със съдия Пламен Борисов в лекция на тема „Представяне на професията съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите.“  Следователят Стефка Иванова говори през деветокласници по темата за „Домашното насилие над  малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.“  Прокурор Катерина Лещакова и следовател Людмил Маноилов  запознаха  осмокласниците с изключително интересната за тях тема – „Децата и компютърните/кибер престъпления“.  През вторият учебен срок са предвидени да се проведат още две срещи.  Людмил Маноилов – завеждащ ОСлО при ВТОП  ще разясни  на учениците друга важна и интересна за тях тема –  „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица.“, а следователят Теменужка Хаджитанева ще им говори за „Трафик на хора“.

Образователната програма е съвместна инициатива на  ВСС и МОН и се реализира с доброволното и безвъзмездно участие на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от прокуратурите и съдилищата в страната. Отчита се като изключително успешна и полезна. Тя допринася не само за формиране и изграждане на правна култура  сред учениците, но  спомага за добиване на преки впечатления от подрастващите за труда и отговорността на магистратите и за създаване на реална представа за работа на органите на съдебната власт. Програмата е отчетена по време на парламентарен контрол през 2016 година,  като добра практика и една от насоките по които МОН работи  за формиране на правна култура сред учениците. Година по-късно същата програма получи европейска награда „Кристални везни на правосъдието“.