Прокуратура

Прокурори разясниха превенцията на престъпленията пред 1300 търновски ученици

Инициативата на Апелативна прокуратура – Велико Търново, провеждана съвместно с Регионалното управление на образованието – В. Търново за превенция на престъпленията и предотвратяване на модели на противоправно поведение сред деца начален курс, обхвана близо 1300  ученици.  В рамките на три месеца прокурорите влязоха в открит урок в час на класа  в осем училища в град  Велико Търново и в едно училище в гр. Дебелец, като се срещнаха с  ученици от 32 паралелки  трети клас и 26 паралелки четвърти клас.

Говорителят на Главния прокурор Румяна Арнаудова, административният ръководител на Апелативна прокуратура Огнян Басарболиев,  и началникът на Регионалното управление на образованието в старата столица Розалия Личева бяха гости на една от срещите, проведени в ОУ „ Патриарх Евтимий“ през ноември 2017г. На инициативите присъстваха директори и заместник директори на съответните училища.  В програмата участват говорителят на АПВТ прокурор Румяна Ирманова, апелативния прокурор Огнян Басарболиев, прокурорите  Димитър Лещаков и Антоанета Чакърова.

Прокурор Румяна Ирманова представи на малките ученици прокурорската професия – какво работи прокурора, кога да се обръщаме към прокуратурата. Чрез познати на децата анимационни герои разясни  какво е престъпление, модели на противоправно и агресивно поведение. На учениците беше обърнато внимание и на опасностите в интернет,като внушаващите и предизнвикателни игри и контакти с непознати. Разговорът беше онагледен с презентация, адаптирана за възрастовата група.

Форматът е разработен на база събрания опит от проведените през  изминалите 2015 и  2016 г., в рамките  на „Ден на отворените врати“, срещи на прокурори с ученици от начален курс. Взети са под внимание препоръки на учители в начален курс, а изготвената презентация е съгласувана с училищен психолог, с оглед адаптивност към  целевата група.