Прокуратура

Прокурори и следовател с лекция пред великотърновски ученици

Прокурори и следовател от Окръжна  прокуратура – Велико Търново изнесоха открит урок, в часа на класа в СУ „Вела Благоева“. Пред ученици от IX клас, магистратите засегнаха няколко важни за подрастващите въпроси. Прокурор Илиян Благоев, следовател Теменужка Атанасова – Хаджитанева и прокурорският помощник Мая Пенева  говориха по темите:   „Как може да защитим правата си пред съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детското правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“. В рамките на срещата прокурор Илиян Благоев разясни  какви са възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им, а Мая Пенева обърна внимание на учениците за хулиганските прояви  на непълнолетни лица и последиците от тях и за детското насилие. В края на часа магистратите пожелаха на деветокласниците весела ваканция, без да забравят да бъдат отговорни в действията си.

Това бе поредната лекция, която магистрати от Окръжна прокуратура – Велико Търново изнасят пред ученици, в рамките на Образователната програма на Висш съдебен съвет – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, след подписано споразумение за сътрудничество.

За тази учебна година  инициативата обхваща учениците от VIII-ми, IX-ти и XI-ти клас от СУ „Вела Благоева“, като за всеки от тях е предвиден подарък -Конституцията на Република България в комплект с  информационни материали, предоставени по програмата от ВСС.