Прокуратура

Прокурори изнасят лекции пред ученици в 12 населени места

24 прокурори от окръжни и от районни прокуратури в зоната на Апелативна прокуратура – Велико Търново ще се включат в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през настоящата учебна година.

Държавни обвинители наставници от петте окръжни прокуратури – Велико Търново , Габрово, Ловеч, Плевен и Русе и от още осем райони прокуратури от зоната ще се срещната с ученици от над 20 училища в 12 населени места. Програмата е насочена към ученици от гимназиалния курс: 8 – 12 клас.

Темите по които прокурорите наставници ще говорят съвместно със колеги съдии са-Представяне на професията прокурор, Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции, Превенция срещу употребата на наркотични вещества, Престъпления извършени от наркозависими лица; Трафик на хора, Децата и компютрите/кибер престъпления, Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, Хулигански прояви, Детско насилие, Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита.

Програмата се провежда за поредна година съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и се реализира с доброволното участие на прокурори, следователи, съдии и съдебни служители от окръжните, районните прокуратури и съдилища в цялата страна.