Култура

Проект „Творчески пространства“ представят в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“

Проект „Творчески пространства“ ще бъде представен на 2 декември от 17 ч.  в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново. Организатор и спонсор на проекта е Сдружение в обществена полза „Стари столици“. Участие в проявата ще вземат Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, катедра „Рисуване и моделиране“ гр.София; Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Телекомуникации“, студенти от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“.

Автор на концепцията за проект „Творчески пространства“ е арх. Ивелин Ненов – председател на Управителния съвет на сдружение „Стари столици“. Куратор на експозицията е доц. д-р Марина Теофилова от Великотърновския  университет.

Участници УАСГ:

Доц. д-р Камен Цветков ръководител катедра „Рисуване и моделиране“, Архитектурен факултет

Доц. д-р арх. Данаил Недялков – преподавател Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, Архитектурен факултет

Студенти:

Рада Славова

Студент в 5-ти курс архитектура в УАСГ, катедра „История и теория на архитектурата“

Георги Палазов

Студент в УАСГ, специалност „Архитектура“, 5-ти курс, катедра „Технология на архитектурата“

Станислав Стефанов

Студент УАСГ, специалност „Архитектура“, 2-ри курс

Ива Ненова

Студент УАСГ, специалност „Архитектура“, 2-ри курс

Пламен Илиев

Студент УАСГ, специалност „Архитектура“, 3-ти курс

Милена Дяволова

Студент УАСГ, специалност „Архитектура“, 3-ти курс

Симона Овчарова.

Студент УАСГ, специалност „Архитектура“, 3-ти курс

Участници РУ:

проф. д-р Георги Христов – ръководител катедра „Телекомуникации“

гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Участници от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, ФИИ

Художници и хореографи: Марина Теофилова, Антоанета Тонева, Даниела Николова, Мария Василева

Пърформанс: Йоанна Владкова