Образование

Проект на становище за преминаване на студентите към присъствено обучение прие НПСС

Проект на становище относно преминаването на висшите училища в присъствена форма на обучение във възможно най-кратки срокове прие Националното представителство на студентските съвети. „Обучението е фундаментален процес, който не включва само натрупване на знания, а  създаването и изграждането на социални контакти. Считаме, че е редно студентите – особено през 2022 година – да започнат да се връщат в аули, зали и аудитории. Важно е да започне нормален работен процес, което ще бъде добро за всички страни“, каза председателят на Студентския съвет във Великотърновския университет Александър Узунов. По негови думи организацията обсъжда различни механизми за връщане на студентите, но те няма да бъдат приложими еднакво за всички висши училища. „Има индивидуални специфики. Например Великотърновският университет е с пет-шест корпуса, разположени из целия град. Дали в тях да се влиза със зелен сертификат, или да бъдат разкрити и пунктове за бързо тестове – са въпроси, които предстои да се решават. Под 20 на сто са студентите на ВТУ със зелен сертификат. Цифрата е ниска и възпрепятства нормалното протичане на учебния процес“,  коментира Узунов.

Той е член на ръководството на Националното представителство на студентските съвети. Като положителни резултати в дейността на  организацията през 2021 г. отчита увеличението на студентските и докторантските стипендии и отпуснатите средства за реновиране на студентските общежития, сред които е сградата на  Корпус 1 в старата столица.