Образование

Проект за 20 хиляди евро спечели ръководството на СУ „Владимир Комаров”

Картографиране на културното наследство на европейските страни” е темата, по която ще се работи през следващите две години, съобщи директорът Веселин Ангеличев. Проектът е защитен пред Центъра за развитие на човешките ресурси при Министерството на образованието и науката, а финансирането се осъществява от програма „Еразъм+”. Партньори на търновското училище са учебни заведения от Испания, Италия, Румъния, Турция и Гърция. Първата задача е свързана с изработване на лого. Знакът трябва да е готов до началото на месец октомври, каза Ангеличев. През месец ноември местната гимназия ще приеме по пет ученици и двама учители от всички участници в проекта. В продължение на седмица гостите ще споделят опит, ще разказват за културата на своите страни и градовете в които живеят, ще се запознаят с културно-историческото наследство на старата българска столица. През втората година всички картографирани обекти, включително и признатите  от ЮНЕСКО –  ще бъдат публикувани в електронно издание, обясни Веселин Ангеличев.

Близо 200 ученици се обучават в СУ „Владимир Комаров”. 80 от тях – от IV до VII клас, ще бъдат обхванати в дейностите на проекта.

През 2017 г. школото беше включено в списъка на иновативните училища. „Обърната класна стая” е новаторското предложение на педагогическия колектив. Целта е да дадем по-голяма свобода на децата при целодневната организация на учебния процес. Ще се опитаме  строго регламентираните по два часа за самоподготовка, игри и занимания да преливат един в друг, поясни директорът.