Образование

Проект за Холокоста спечели за трета поредна година Гимназията по туризъм

За трета поредна година учителите по история и цивилизация Бистра Стефанова и Мариана Маринова спечелиха проект на американската организация The Olga Lengyel Institute (TOLI), свързан с Холокоста. „Мост към другия“- така озаглавиха проекта учителите.

Целите на проекта са чрез съхраняването на паметта за Холокоста, учейки се от миналото, младите хора да осъзнаят, че бъдещето е отговорност на всеки гражданин във всяко общество.Темата за Холокоста предоставя възможност за възпитание в дух на толерантност, уважение, зачитане на човешкото достойнство на всеки човек. Участието в проекта ще мотивира учениците да действат срещу стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията, както  в собствената си среда, така и извън нея.

Предвидени са разнообразни дейности по проекта: работа с „Дневникът на Ане Франк“, разработване на туристически маршрути „ По пътя на смъртта” след проучване и представяне на информация за концентрационните лагери в годините на Втората световна война, „Да се противопоставиш на омразата”- изработване на исторически книжки, посветени на личности с принос в спасяването на българските евреи. Открит урок със същото заглавие ще изнесат  клубовете „ История, памет, настояще” и „Пътешествие във времето“.

Участващите в проекта ще бъдат разделени на няколко екипа.Първи екип ще прочете „Дневникът на Ане Франк” и ще изработи кратък видео филм- „Дневникът на Ане Франк оживява”, с него ще запознаят учениците от училището в часовете на класа.Втори екип ще изработи туристически маршрути „ По пътят на смъртта”, включващи всички лагери по време на Втората световна война, с подробно описание за тях.Ще се предоставят на класните ръководители, с възможност да се посетят.Трети екип ще изработи исторически книжки, за хората спасили българските евреи – „Да се противопоставиш на омразата”. Със същото заглавие ще се изнесе открит урок от клубовете „ История, памет, настояще” и „Пътешествие във времето“, с ученици от девети клас, които изучават темата по програма тази година.