Култура

Проект за дигитални изкуства с парични награди за петима творци

На 10 януари, неделя приключва срокът за прием на произведения от областта на дигиталните изкуства по проект „Стойност-Ценност‌ (e-valuation)“ на Фондация‌ ‌„ДА‌ ‌ЛАБ“, осъществен с‌ ‌финансовата‌ ‌подкрепа‌ ‌на‌ Министерството‌ ‌на‌ ‌културата.‌ Всеки от избраните пет кандидати ще получи стипендия в размер на 2 000 лв. за реализация на проекта си и възможността за професионално съдействие под формата на консултации и практическа подкрепа от екипа на Фондацията в процеса на продукция.

Създадените произведения ще бъдат премиерно представени в самостоятелни изложби на петимата автори през април в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Видин и в рамките на предстоящото 8-мо издание на международния фестивал за дигитални изкуства ДА Фест през октомври в София.

Поканата за участие в конкурса е насочена към ‌артисти до 40 г. – българи или чужденци работещи на територията на страната,‌ които имат заявен интерес и досегашен опит в сферата на дигиталните изкуства. Те са поканени да предложат идея за художествен проект, който интерпретира по оригинален начин темата и прилага по креативен начин дигиталните медии и технологии.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15 януари.

Фондация ДА ЛАБ е основана през 2018 година в София като виртуална лаборатория за дигитални изкуства. Тя е свободна платформа за интердисциплинарен експеримент в територията на съвременното изкуство посредством взаимодействие между наука, нови технологии и различни дисциплини като визуални и пластични изкуства, звуково изкуство, съвременен театър, танц, пърформънс и интерактивни формати включващи публиката.Фондацията е фокусирана върху общодостъпен обмен на знания, чрез работни семинари и презентации на успешни проекти на български и чуждестранни артисти, работещи в областта на дигиталните изкуства.

Сред най-популярните и успешни проекти на фондацията е Международният фестивал за дигитални изкуства „ДА ФЕСТ“, организиран в партньорство с Националната художествена академия.