Икономика

Проектите „Национална EURES мрежа“ и „Детски кътове“ на ОПРЧР ще бъдат отворени най-рано юни

Процедурите „Детски кътове“ и „Национална EURES мрежа“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) ще бъдат отворени за кандидатстване най-рано през юни 2020 г. Отлагането се дължи на обявеното извънредно положение на територията на България във връзка с разпространението на COVID-19.

По процедура „Детски кътове“ работодателите ще могат да подават проектни предложения за адаптиране и обзавеждане на подходящи помещения за детски кътове на работното място. Целта е да бъде подпомогнато съчетаването на личния и професионалния живот. Детегледачите ще бъдат наемани от Бюрата по труда, като ще бъде предоставена възможност за провеждане на обучения с цел придобиване на умения за полагане на грижи за деца. Актуална информация за отварянето на процедурата ще бъде обявена на сайтa на ОПРЧР www.esf.bg и фейсбук страницата на оперативната програма.

Основната цел на процедурата „Национална EURES мрежа“ – Компонент 2, който се изпълнява от Агенцията по заетостта е да предостави посреднически услуги и финансови стимули на граждани на страни-членки на Европейския съюз, за да се реализират професионално в България. По проекта е планирано и осигуряването на пакет от услуги за период от една година, които да подпомогнат граждани на страни-членки на ЕС да започнат работа в България. Кандидатстването е се реализира чрез сайтовете на EURES България и Агенцията по заетостта. Актуална информация за старта на кандидатстването и предоставянето на услугите ще бъде публикувана на сайтовете на ОПРЧРАгенцията по заетостта и EURES България.