Община

Продължава разрастването на зелената система на Велико Търново

Зелената система на Велико Търново се увеличава – от началото на пролетта на територията на града са засадени близо 210 нови дървета и 4200 храсти.

Залесяването е извършено в парковете „Марно поле“, „Дружба“, „Света гора“, „Боруна“, в района на Летния театър, край улиците „Филип Тотю“, „Славянска“, „Цар Калоян“, пътен възел „Качица“ и на други места.

Сред видовете са каталпа, албиция, пауловния, обикновен явор, червенолистен явор, кълбовиден шестил, кълбовиден ясен, ликвидамбър и др.

На участниците, кандидатствали по ежегодната кампания за озеленяване и облагородяване „Моята градинка“, вече е предадена избраната растителност. Предстои засаждането й в междублоковите пространства.