Образование

Програмата „Заедно в час“ за 2020 г. е отворена за кандидатстване

„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.

Програмата на „Заедно в час“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“ на форума „Кариера в България – Защо не?“.

Като участник в програмата на „Заедно в час“ вие получавате:

обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;

двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”;

менторска подкрепа от опитен професионалист;

сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава)

финансов стимул от „Заедно в час“ за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2020 г.);

развитие на професионални и лидерски умения – както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

осъществяване на летен проект или стаж между двете години;

достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на програмата;

достъп до международната мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;

За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете нашия сайт: www.zaednovchas.bg/graduates/

Краен срок за приемане на кандидатури – 10.02.2020 г.