Денят Здравеопазване

Проверяват предприятие за изрината пръст в река Янтра в Търново

Инспектори са започнали проверка след сигнал на жители на Велико Търново, че работници на „Кроношпан“ са изхвърляли тонове пръст в река Янтра, в близост до завода в квартал „Чолаковци“. Веднага след обаждане на зеления телефон в РИОСВ, на място са пристигнали на проверка експерти от екоинспекцията, „Басейнова дирекция – Дунавски район“ и от Община Велико Търново. Проверяващите са констатирали, че няма насипване на отпадъци, няма намеса във водния обект и не е засегната проводимостта на река Янтра. Струпаната земна маса била с цел да се придвижи багер на рампата, за да изкопае шахта в близост до градския канализационен колектор, чрез която да се включи в канализацията „Кроношпан“. От площадката на завода ще се извърши хоризонтално сондиране с т.нар. „къртица“ за включване към съоръжението. Експертите са направили предписание, след извършване на изкопните работи да се премахне насипаната пръст от рампата и да се възстанови първоначалния откос на ската, както и да се укрепи и заздрави. Поречието на река Янтра в този район е защитена територия.