Образование Община

Проверяват готовността на общинските училища за началото на учебната година

Осемчленна комисия с председател зам.-кметът проф. Георги Камарашев от днес до 11 септември ще провери готовността на общинските училища за началото на учебната година. Това съобщи директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова. Ще се проверява състоянието не само на сградния фонд, а и аварийните планове, пропускателните режими, както и предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19.

„Трудна година започва, но вярвам, че ако всички се консолидираме – Община, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, директори, учители, родители – ще се справим с предизвикателствата и ще запазим живота и здравето на децата и на персонала, зает в образователните институции. Така се дисциплинират и учениците, така разбираме, че сме общност и работим заедно”, коментира Игнатова.

Тя уточни, че училищните ръководства още преди седмица са разработили и приели правила за спазване на здравните норми, препоръчани от просветното министерство.