Култура

Провеждат национален младежки конкурс „Веселин Ханчев“

Всички автори, навършили 14 и не по-възрастни от 25 години, без издадена стихосбирка, могат да участват в Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, а срокът за подаването им е 30 септември.

     Присъждат се: първа награда (статуетка „Златното яйце“ и издаване на самостоятелна първа стихосбирка), втора и трета награда (парични премии), поощрения.

Конкурсните творби се изпращат на e-mail lib@rodina-bg.org или с препоръчана кореспонденция на aдрес Стара Загора – 6000, бул. „Руски“ 17, Библиотека „Родина”, придружени с данни за автора: трите имена, адрес, телефон, дата, месец, година и място на раждане.