Здравеопазване

Провеждат курс ”Първа помощ за бебета и деца” в център „Happy Mums”

Курс ”Първа помощ за бебета и деца” ще се проведе на 24 март от 10 часа в училището за родители „Happy Mums” във Велико Търново. Той  предлага информация и практически умения за реакция при най-честите спешни състояния в отглеждане на малчуганите, чиято бърза и адекватна реакция е от решаващо значение.

По време на занятията педиатърът д-р Ксения Сергиева ще разгледа темите за първа долекарска помощ и спецификата при децата. Ще се коментират и състоянията на безсъзнание, спиране на кръвотечения – различаване на артериално, венозно и капилярно, правене на превръзка, тампониране и турникет. По време на курса участниците ще научат повече за травмите на главата – оценка на състоянието – признаци за мозъчно сътресение, както и за травми на носа, очите и ушите. Ще се даде полезна информация за травмите на крайниците – обследване на засегнатия участък, начини за обездвижване с подръчни средства.  По време на курса ще се дискутира състояние на задавяне с чуждо тяло и как се освобождават дихателните пътища. Полезни съвети участниците ще получат и за справяне с изгарянията, високата температура, фебрилния гърч, както и различни алергични реакции. В курса ”Първа помощ за бебета и деца” в  „Happy Mums” е предвидена и практическа част.