Любопитно

Провеждат в четири направления конкурса „Красива природа, красива наука“ лято 2020-а

Първото направление е „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления”, а второто „Красиви камъчета и миди” – включително пространствени композиции от камъчета и миди. Красиви цветя в планини и поля – включително красиви хербарии, предвижда третият раздел на конкурса. А участниците в него могат да предложат в четвъртото направление красиви представители на животинския свят, дори и интересни сбирки от насекоми.

Срокът за изпращане на материалите за конкурса – снимки, видеа, пространствени композиции от камъчета и миди, както и сбирки от растения или насекоми, е до 31 октомври. Снимките и видеата трябва да се изпратят на адрес: STEAMphotocompetition@gmail.com. А пространствените композиции от камъчета и миди, хербариите и сбирките от насекоми е най – подходящо да пристигнат с куриер на адрес: ул. „Св. Кирил и Методий“ 68, 9700 Шумен – за Научно-образователен център СТЕАМ, тел. o887 821 895 и 0882901918.