Здравеопазване

Проведоха семинар по проблемите на ХИВ/СПИН с медицински специалисти

Семинар за повишаване капацитета на медицински специалисти проведоха в Арбанаси в рамките на Националната програма на Министерство на здравеопазването за превенция и контрол на ХИВ и СПИН в Република България 2021 – 2025. Той бе организиран в партньорство от Регионалната здравна инспекция, Районната колегия на Българския лекарски съюз и Районната колегия на специалистите по здравни грижи. В обучението участваха лекари специалисти и медицински сестри от лечебни заведения за болнична помощ в областта, общопрактикуващи лекари, представители на Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново, както и медицински специалисти от РЗИ – Велико Търново.

Проф. д-р Милена Карчева, д.м. – ръководител Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“ в Медицински университет – Плевен, запозна участниците с темите „СПИН и други полово-предавани инфекции в практиката“ и „Модел за епидемиологично проучване на лица с доказан вирусен хепатит С“. Онлайн презентация „Диагностика и вирусологичен мониторинг на ХИВ. Акценти и проблеми“ изнесе доц. д-р Ивайло Алексиев – завеждащ Националната референтна лаборатория по ХИВ при Националния център по заразни и паразитни болести. Темата „Рак на маточната шийка. Първична профилактика чрез имунизация с Gardasil 9“ беше представена от д-р Ана Ангелова – главен експерт в дирекция „Надзор на заразните болести“ и завеждащ Кабинета по анонимно и безплатно изследване за СПИН в РЗИ – Велико Търново.

На събитието, което премина при голям интерес от страна на присъстващите, бяха дискутирани множество въпроси по представените теми. На всички участници в семинара бяха връчени сертификати за участие и раздадени печатни информационни материали.