Денят

Проведе се първото заседание на Областната комисия по преброяване

В Областна администрация Велико Търново се проведе първото заседание на Областната комисия по преброяване 2021 г. във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищен фонд.
Преброяването е най-мащабното и изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 г. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият (22-31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна потребителска карта, а във втория (1-15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от потребители.
Председател на комисията е заместник – областният управител инж. Детелина Борисова. По време на заседанието бяха обсъдени и приети правилник за дейността на Областната преброителна комисия и организационен план-график за дейността на територията на област Велико Търново до края на Преброяване 2021.
На заседанието присъстваха Борислав Борисов – началник на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“, Чавдар Михайлов – главен експерт ТЗ „ГРАО“, Михаилка Григорова – главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ и Виктория Обретенова – специалист Дирекция АКРРДС, Областна администрация.